Overslaan en naar de inhoud gaan

Stichting Hulphond

Landelijk Service Project 2010/2012 - Stichting Hulphond

Stichting Hulphond leidt hulphonden op voor mensen met een motorische of auditieve beperking of epilepsie.
Het doel is om zo hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroten en op die manier ook een (re-)integratie in de samenleving te bevorderen. Voor mensen met een beperking opent een hulphond letterlijk en figuurlijk deuren die voorheen gesloten bleven. Een hulphond biedt veel praktische hulp, en bovendien is de sociaal-emotionele waarde van een hulphond van onschatbare waarde.

De hulphonden worden kosteloos ter beschikking gesteld aan cliënten. De gelden worden bijeengebracht door donateurs, sponsoren, serviceclubs, verzekeraars en komen uit giften, nalatenschappen en collectes. Sinds 2008 heeft Stichting Hulphond haar centrale trainings- en kantoorlocatie in Herpen. Op 27 mei 2008 werd de nieuwe locatie officieel geopend door Hare Majesteit de Koningin.